Home Tag "sámán"

Mircea Eliade Misztikus Születések – Elemzés

fashionhunter
0
0
Ez a könyv a beavatásokat vázolja fel és nagyvonalakban összegezi. Az író szerint a beavatás az emberben pszichológiailag bekódoltan él és a legalapvetőbb megnyilvánulási formája, annak az emberi vágynak, hogy át tudjuk alakítani az életünket, sorsunkat. Ezeknek a mítoszoknak, mitológiák és különféle szertartásoknak a szimbólumait bontja ki a könyv, egyfajta történelem túli üzenetet hordozva. Egyik […]